INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCARAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA PERSONALE DE CATRE ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A.

DE CE PRELUCRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele sunt așadar prelucrate direct de către compania S.C. ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A., cu următoarele date de identificare:

ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A., Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1, telefon: +4 031 106 52 70 înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr  J40/21132/2017.

Când sunteți destinatarul mesajelor provenite de la adrese de e-mail pe subdomeniu „@e-infra.ro”  sau răspundeți sau trimiteți mesaje către adrese de e-mail de pe subdomeniul e-infra.ro, trebuie să fiți conștienți de faptul că atat conținutul acestor mesaje, precum și detaliile comunicării (nume, prenume, funcție, email, telefon/datele din semnatura dvs electronică, etc.) cu ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A., directorii, angajații, agenții și reprezentanții săi autorizați pot să fie împărtășite intern cu alte entități ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A., directori, angajați, agenți sau reprezentanți autorizați.

CARE SUNT MĂSURILE DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PERSONALE?

Vom procesa datele dvs. personale până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea datelor personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.

ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A.va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. se vor întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și vor fi supuse unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste drepturi sunt dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a retrage consimțământul dat mai devreme, dreptul la ștergere, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și dreptul pe care de a primi de la noi într-o structură utilizată în mod obișnuit și în format electronic toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.
Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la protectia.datelor@e-infra.ro

Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrează ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. referitoare la dumneavoastră. ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe solicitări de acces ulterioare, care sunt prezentate în mod clar pentru a provoca daune sau vătămări pentru ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A.

Aveți dreptul să cereți ca, orice date cu caracter personal care vă aparțin, care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de corectare, această cerere va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale referitoare la dvs. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de noi cu luarea în considerare a obligațiilor legale sau de reglementare sau ordine administrative ori judiciare care ar putea interzice această ștergere.

În locul ștergerii, puteți solicita, de asemenea, ca ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale dacă și când: (a) contestați corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în procedurile judiciare.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal dacă puteți demonstra că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele specifice care justifică o astfel de opoziție. Cu toate acestea, dacă prelucrarea intenționată se califică drept marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări gratuit și fără nicio justificare.

Aveți dreptul să primiți de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.

Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la protectia.datelor@e-infra.ro

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea.

ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. vă va informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. o va onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.
Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să contactați ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. întotdeauna prin adresa de e-mail protectia.datelor@e-infra.ro

Dacă sunteți în continuare nemulțumit de răspunsul ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A., aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Start typing and press Enter to search